Om avdelingen

NSK avdeling Agder er en tallmessig ganske liten avdeling med ambisjoner om høy aktivitet blant medlemmene. Flere av medlemmene bruker hundene til jakt og konkurrerer i spor og lydighet. Vi satser på å arrangere jaktprøver og utstilling hvert år.
Avdelingen arrangerer sosiale samlinger der vi trener sammen og utveksler erfaringer og tips. Vi er særlig interessert i å gi nye medlemmer oppfølging med et mål om å gi hunden en god hverdag som familiemedlem og turkamerat. Vi arrangerer jevnlig medlemsmøter med faglig innhold ved hjelp av egne eller innleide foredragsholdere.
Hvordan bli medlem?
Se informasjon under fanen «Om klubben»
Hvorfor bli medlem?
For å drive en aktiv klubb er vi avhengig av aktive medlemmer. Som medlem får du tilgang på råd og veiledning fra erfarne spanieleiere og kan delta på klubbens aktiviteter.
Hvordan komme i kontakt med styret i avdelingen?
Send en mail til 
Styret består av leder, nestleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Møter, samlinger, prøver og kurs
Se under aktiviteter
Pelsstell
Det er for tiden ingen fra Agder som står på trimmelista til NSK, dvs utfører klipp av spaniel. Avdelingen har som mål å arrangere klippekurs for medlemmene. .