Nyheter

ARBEIDSRUPPE FOR UTREDE NSKs UTSTILLINGSPOLITIKK

29 Nov, 2014

Kategorier: Nyheter, Utstilling

Hovedstyret ønsker å trekke veksler på engasjementet storcert-debatten har generert og oppretter en arbeidsgruppe som sammen med Fagkomite Utstilling og Hovedstyret skal utarbeide morgendagens utstillingspolitikk i NSK.

En av utfordringene å ta tak i : Utvelgelse av dommere. Hvem velger vi til å påvirke utvikling av spanielrasene i Norge? Ønsker vi fortsatt å ha en Hovedutstilling med utdeling av storcert? Hvordan skal vi bidra til at flere kommer på klubbens utstillinger. Dette er bare noen av utfordringene gruppen skal jobbe med.

Er dette noe du har lyst til å være med på eller har forslag til hvem som bør gjøre dette send mail til HS-leder på leder@spaniels.org . HS skal nedsette arbeidsgruppen møtet 6.januar så vi må ha forslagene innen 3.januar.

Fortsatt god adventshelg!
På vegne av HS