Nyheter

Årsmøte 2018

17 Jan, 2018

Kategorier:

Årsmøte i NSK avd. Agder

 

Sted: Sørlandets dyreklinikk

Tid: Onsdag 7. februar 2018 kl. 18.00

Årsmøte i NSK avd. Agder

 

Sted: Sørlandets dyreklinikk

Tid: Onsdag 7. februar 2018 kl. 18.00

 

Det blir servering av pizza. Etter årsmøtet vil det blir mulighet for en uformell prat og evt. spørsmål. Og det vil bli utdeling av evt. premier. Det avholdes loddsalg så husk kontanter.

Alle er velkomne. Bare medlemmer som har betalt medlemsavgift har stemmerett. Har du betalt sent så ta med kvittering.

 

Dokumentene legges ut på avdelingens hjemmeside.

 Saker til behandling

 

1.      Opptelling av stemmeberettigede medlemmer.

1.      Valg av leder for årsmøtet.

2.      Valg av referent.

3.      Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4.      Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.

5.      Styrets årsberetning for 2017.

6.      Regnskap for 2017.

7.      Aktivitetsplan og budsjett for 2018.

8.      Innkomne saker.

9.      Saker fremlagt av styret

10.  Valg

-Styret-

 

 

Mvh
Inger C Neset