Dokumenter

 

 

Årsmøte 2024 7. februar kl. 18.00

Årsmøtepapirene 2024 

 

Årsmøte 2023 9. februar kl.17.30 

Årsmøtepapirene 2023
 

Årsmøte 2022 9. februar kl.17.30 

Årsmøtepapirer 2022

Årsmøteprotokoll 2022

 

Årsmøter 2021 11.februar kl: 17.30

Årsmøtepapirer 2021

Årsmøteprotokoll for 2021

Årsmøte 2020

Årsmøtepapirer 2020

Saksliste til Årsmøte

Årsmøteprotokoll for 2020

Årsmøte 2019

Årsmøtepairer

Årsmøteprotokoll

Årsmøte 2018

/Userfiles/Upload/files/NSK%20avd_Agder%20Arsm%c3%b8tepapirer-2018%2022_1_18(2).pdf

/Userfiles/Upload/files/Tilleggssak%20til%20%c3%a5rsm%c3%b8te%20NSK%20avd%20Agder%202018.pdf

/Userfiles/Upload/files/IMG.jpg

/Userfiles/Upload/files/Protokoll%20Ekstraordin%C3%A6rt%20%C3%A5rsm%C3%B8te(1).pdf

 

Høringsdokument blodspor

/Userfiles/Upload/files/H%c3%b8ring%20blodspor%20NSK%20avd%20Agder%2061117.docx

 

Referat fra Årsmøte NSK avd Agder 2017

Årsmøte
Styremøter
Lover
Meny til linker

Linker til flere dokumenter