Velkommen

 

Digitalt årsmøte 2021

Norsk Spanielklubb avd. Agder inviterer alle medlemmer til årsmøte torsdag 11. februar 2021.

I henhold til smittevernregler kan vi ikke arrangere fysisk møte.

Møtet blir derfor på Teams.
Du melder deg på ved å sende en epost til Inger C. Neset:
Tlf: 90545303

Frist for påmelding: mandag 08.02.21

Da vil du få en innkalling på epost , med en link for pålogging.

Du kan også delta ved å trykke på denne linken:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzE0ZDBlZDYtMWIyZi00Mjc5LWEyYTQtYzEwODkzYjQzYThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d47f421b-9224-4ba7-b0bf-51d420900bf7%22%2c%22Oid%22%3a%22f99ae99e-9776-4109-a432-dc7906e590dc%22%7d

 

Den enkelte har selv ansvar for å ha testet eget IT utstyr. For å sjekke at Teams fungerer i forhold til lyd og bilde, på forhånd.

Årsmøtepapirene er publisert på vår nettsiden under dokumenter.

Se egen annonse i Våre Spaniels.

Vi håper så mange som mulig har muligheten til å delta på avdelingens digitale årsmøte.

Dersom du har vanskeligheter med å delta på et digitalt møte, ta kontakt med Inger, se mobil og epost over. Så finner vi en løsning.

Velkommen!

Mvh Styret 

 

NSK avdeling  Agder

NSK avdeling  Agder tilbyr ulike aktiviteter i Agder for medlemmer med interesse for spaniels.

Alle i Agder som enten har spaniel eller har interesse for spaniel kan melde seg inn som medlem.

Ta gjerne kontakt med en fra styret hvis du lurer på noe.

 

Årsmøtepapirene ligger nå ute under dokumenter!

 


20150603_183740

Nyheter

Våre Tjenester

Kontakt oss

Norsk Spaniel Klub / leder Kari Knudsen
Buvang, 1954 Setskog

/
www.spaniels.org

Telefon: 971 78 940