Litt info om årets første HS-møte

Vi har tidligere gått ut med årets første HS-møte var berammet til 6.januar. Av forskjellige årsaker er møtet flyttet til lørdag 31.januar.
Sakslisten på dette møtet er lang. Jeg kan nevne at vi blant annet skal behandle OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR NSKs UTSTILLINGSPOLITIKK og OPPNEVNING AV ASUs RASEKONTAKTER.

I etterkant av møtet kommer info om ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING og hvem som er ASUs RASEKONTAKER!

GOD HELG!
På vegne av NSKs HS
Kari K